Home
A tot Z |

November 2015

1. Publicatie: regierol

Interessant voor iedereen!

2. Overlegplatform

Interessant voor iedereen!

3. Samenwerkingsovereenkomsten vdab

Voornamelijk interessant voor lokale besturen en OCMW's.

4. MVO

Interessant voor iedereen!

5. De Werkplekarchitecten

5.1. De Werkplekschakelaar

6. Vragen over sociale economie, MVO, …? Wij horen ze graag!

Interessant voor iedereen!

1. Publicatie: regierol

In het voorjaar van 2015 hebben wij een bezoek gebracht aan 14 lokale besturen en verschillende actoren uit de sociale economie in het kader van de "Regierol Sociale Economie” die KINA p.v. uitvoert. Die inventarisatieronde gaf ons een beeld van hoe de sociale economie in onze regieregio eruit ziet, welke knelpunten er zijn en waar er kansen liggen. Dit hebben we geclusterd en zo kwamen we tot 5 uitdagingen. In bijlage vindt U een publicatie terug met daarin de neerslag van deze 5 uitdagingen, een kaart van initiatieven in de regio en een aantal cijfers die een beeld geven van de arbeidsmarktsituatie in de regio. Wie graag nog een publicatie op papier heeft, kan mailen naar anne.marien@kina.be.

2. Overlegplatform

Op 15 oktober 2015 vond het Overlegplatform Regierol Sociale Economie plaats te Zoersel. Op de agenda stond als eerste de terugkoppeling van de inventarisatieronde en de vertaling daarvan in 5 uitdagingen. Deze werden ook in een publicatie gegoten. Daarna kwam Frank Van Damme van communicatiebureau Commotie vertellen over MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Wat houdt MVO juist in? Hoe zit de geschiedenis in elkaar? Na de pauze werd de groep opgesplitst. De grootste groep luisterde naar een uiteenzetting van de VDAB over de samenwerkingsovereenkomsten die ze willen afsluiten met de lokale besturen. Meer informatie hierover vind je in het volgende punt. Een andere groep dacht vruchtbaar na over welke expertengroepen er kunnen worden opgestart om in te spelen op de uitdagingen en welke acties daarvoor noodzakelijk zijn.

De voormiddag werd afgesloten met een broodjeslunch en netwerkmoment. Het verslag werd aan alle genodigden bezorgd, samen met de presentaties van de dag en een digitale publicatie.

3. Samenwerkingsovereenkomst VDAB

Zoals eerder al aangekondigd wil VDAB graag samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met de lokale besturen. Ze willen daarbij graag zowel het lokale bestuur (als regisseur van het werkgelegenheidsbeleid) als het OCMW (als regisseur van het welzijnsbeleid) betrekken. De bedoeling is om duidelijke afspraken te maken en zo de samenwerking te verbeteren. Ook kan er meer beleidsmatig op elkaar worden afgestemd, zodat elke partner zijn doelstellingen optimaal kan realiseren. Concreet is het dus de bedoeling om enkele praktische afspraken te maken over de te volgen procedures, maar ook worden er in de samenwerkingsovereenkomst enkele gezamenlijke doelstellingen geformuleerd met afspraken over ieders rol daarin.

Op het overlegplatform regierol sociale economie van 15 oktober ll. kwam Leen Meeuws, netwerkmanager bij VDAB de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst verder toelichten.

VDAB wil graag zo uniform mogelijke samenwerkingsovereenkomsten afsluiten en vroeg daarom aan KINA p.v. om dit proces mee te begeleiden. Uiteraard kunnen wij als KINA niet in de plaats van de lokale besturen beslissen, maar we kunnen wel het proces mee faciliteren. De bedoeling is om de standaard samenwerkingsovereenkomst van VDAB grondig te analyseren en enkele bedenkingen en mogelijke knelpunten op te lijsten. Hier willen we graag dieper op ingaan met de lokale besturen en VDAB. Wij stellen voor om dit in 2 groepen te doen.

De Cluster Essen-Ranst-Schilde-Wijnegem-Wommelgem-Zandhoven-Zoersel komt eerst aan de beurt op dinsdag 17 november om 14u. Deze vergadering gaat door bij OCMW Wijnegem (raadzaal 2e verd., Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem).

Twee dagen later is het de beurt aan de Cluster Boechout-Borsbeek-Edegem-Hove-Kontich-Lint-Mortsel-Schelle op donderdag 19 november om 14u. Deze vergadering vindt plaats bij OCMW Hove (Esdoorn 4a – parkeren langs kant P. Van Ostaijenlaan over de sporthal).

4. MVO

Waarom focussen we vanuit de regierol ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen? Naast doelstellingen die betrekking hebben op de lokale sociale economie, verwacht de Vlaamse overheid dat er binnen de regierol sociale economie doelstellingen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) opgenomen worden. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) proberen een efficiënte bedrijfsvoering te combineren met maatschappelijk engagement. Sociale economieondernemingen hebben maatschappelijke doelstellingen en streven daarbij rendabiliteit na. We willen MVO stimuleren en breed bekend maken. Dit doen we o.a. via de nieuwsbrief waar u ook nu een stukje rond MVO kan terug vinden!

MVO-tip: gebruikt u duurzaam papier en hout?

De publicatie "regierol sociale economie” (zie boven) is gedrukt op papier dat het FSC-label (Forest Stewardship Council) draagt. FSC is, samen met het PEFC-label, één van de meest gekende internationale certificeringsorganisaties die streeft naar verantwoord bosbeheer volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria. Een verantwoord bosbeheer moet respectvol zijn voor zowel het leefmilieu als de mens. Eender wie kan dus bijdragen aan de bescherming van de bossen en het verantwoord beheer van bossen door te kiezen voor gecertificeerde hout- en papierproducten. Ook als overheid of onderneming kan u dit opnemen als één van de criteria in uw aankoopbeleid. Daarnaast kan het lokaal bestuur haar inwoners sensibiliseren door voluit de kaart van duurzaam papier en hout te trekken en hierover te communiceren naar haar inwoners. Meer informatie over de certificeringslabels kan u terug vinden op www.fsc.be en www.pefc.be.

Met vragen en ideeën over maatschappelijk verantwoord ondernemen kan u ook steeds bij ons terecht via tijl.aerts@kina.be!

5. De Werkplekarchitecten

Honderd non-profit organisaties, al meer dan vijfentwintig jaar actief in de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een reguliere job, bundelen hun krachten en komen naar buiten als De Werkplekarchitecten. Sterpunt Inclusief Ondernemen vertegenwoordigt en ondersteunt hen daarbij. Het Sterpunt is actief sinds 1991 (onder de naam Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken of kortweg SLN) en is door de Vlaamse overheid erkend als gesprekspartner namens de sector.

Sterpunt Inclusief Ondernemen wil samen met hun leden, de Werkplekarchitecten, werknemers activeren tot duurzame tewerkstelling. In het bijzonder zij die nood hebben aan bijkomende ondersteuning.

Met een aanbod van loopbaanondersteuning op maat van werkzoekenden, werknemers en werkgevers leveren de Werkplekarchitecten een belangrijke bijdrage aan de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Eén van de instrumenten van de Werkplekarchitecten is de Werkplekschakelaar, een digitaal kennisplatform. Om het te gebruiken, dien je wel lid te zijn van het Sterpunt Inclusief Ondernemen.

De Werkplekschakelaar: wat is het?

Dit is een digitaal platform dat alle leden van het Sterpunt Inclusief Ondernemen verbindt en samenwerkingsmogelijkheden biedt. Het verbindingsplatform kreeg de naam ‘de Werkplekschakelaar’. Vanaf 15 september kunnen de job- en taalcoaches, arbeidsconsulenten, leidinggevenden van de Werkplekarchitecten, experten van de maatschappelijke organisaties en HR-verantwoordelijken van de inclusieve ondernemingen online vragen stellen of een aanbod plaatsen op het platform.

De onderwerpen gaan heel breed en er zijn samenwerkingskansen mogelijk rond 4 rubrieken:

• Inclusief met mensen aan de slag: alle vragen en antwoorden in verband met de concrete werking op de werkvloer.

• Een kennisbibliotheek inclusief ondernemen: actuele thema’s, wet- en regelgeving, beleidsnota’s en rapporten die inclusief ondernemen raken.

• Instrumenten als middel: begeleidingsmaatregelen die toch niet helder zijn voor de gebruiker worden op vraag verduidelijkt.

• Train de coach: deskundigheidsontwikkeling in de organisatie door training en opleiding.

Deze kennisdeling wordt wekelijks op dinsdag via e-mail geactiveerd met een oplijsting van alle vragen en aanbod over de verschillende onderwerpen heen.

Hoe een vraag stellen of een aanbod kenbaar maken?

De kennis wordt onder elkaar heel eenvoudig en snel met elkaar gedeeld. Om deel uit te maken van het platform moet je organisatie lid zijn van het Sterpunt Inclusief Ondernemen en beschik je over een account. Uitzonderlijk kan er tot eind december 2015 zonder lidmaatschap én gratis gebruik gemaakt worden van de Werkplekschakelaar. Snel je account aanvragen is de boodschap om te proeven van de vele samenwerkingsmogelijkheden.

Je account aanvragen gebeurt op een laagdrempelige manier door te surfen naar de website www.dewerkplekarchitecten.be en via de knop de Werkplekschakelaar vind je alle verdere info. Heb je nog hulp nodig? Bel dan naar 09 277 94 30, of mail naar info@dewerkplekschakelaar.be.

Eenmaal je account in bezit heb je toegang tot het platform en krijg je een overzicht van alle onderwerpen die reeds gepost zijn. Je kan hier verder op inspelen of je kan zelf je vragen stellen of een aanbod voorstellen via de knop ‘Nieuw onderwerp’. De mensen achter de Werkplekschakelaar zorgen er dan backoffice voor dat jouw vraag of behoefte laagdrempelig, duidelijk en snel gedeeld en ingevuld wordt door telefonisch contact met je op te nemen.

Meer info?

Te vinden op www.dewerkplekarchitecten.be. Via info@dewerkplekschakelaar.be of telefonisch op nr. 09 277 94 30 kom je terecht bij de backoffice van de Werkplekschakelaar voor al je vragen, suggesties en je account.

Vragen over lidmaatschappen neem je op met het team van het Sterpunt Inclusief Ondernemen via info@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

6. Vragen over sociale economie, MVO, ...? Wij horen ze graag!

U wil een doelgroepwerknemer aanwerven en weet niet voor welke tewerkstellingsmaatregelen hij of zij in aanmerking komt? Vraag het ons!

De Chiro in uw gemeente verbouwt zijn lokaal met subsidies van het gemeentebestuur en wil hiervoor graag een sociale economie initiatief inschakelen. Uiteraard dient hiervoor een bestek opgesteld te worden, maar de jeugddienst weet niet hoe ze hieraan moeten beginnen? Wij bieden graag onze hulp aan!

In uw gemeente broeit er een projectidee voor het vermaken, fabriceren en herstellen van tweedehandsstoffen en kledij voor OCMW-cliënten. De kringwinkel, het woonzorgcentrum en een arbeidszorgproject willen alvast mee de handen uit de mouwen steken! Wij ondersteunen jullie graag bij het uitwerken van het project!

Voor al deze vragen en nog veel meer kan u bij ons terecht . Wij helpen U graag verder!

Ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje naar anne.marien@kina.be

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring