Regionale Telling Tegen Dak- en Thuisloosheid

Om een effectief beleid te kunnen voeren om dak- en thuisloosheid te bestrijden, zijn betrouwbare cijfers noodzakelijk. Daarom organiseert KINA een regionale telling rond dak -en thuisloosheid op 18 oktober 2024, in samenwerking met de KU Leuven en het Steunpunt tot bestrijding van armoede.

Klaar voor de start? Iedereen telt mee!

Een regionale telling op 18 oktober 2024

Op vraag van de Vlaamse minister voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding coördineert het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede de tellingen dak- en
thuisloosheid in 2024 en 2025 in Vlaanderen. Na een selectieprocedure werden er drie regio’s of steden geselecteerd, waaronder de KINA-regio! Maar liefst 22 lokale besturen uit onze regio hebben het engagement gegeven om deel te nemen aan deze regionale telling: Boechout, Boom, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Ranst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel. Zij zullen het aantal dak- en thuislozen op hun grondgebied in kaart te brengen, samen met een veelheid aan partnerorganisaties (bv. CAW, GGZ-organisaties, woonmaatschappijen, …) die zullen meewerken aan de telling.

De ‘point-in-timing telling’ zal plaatsvinden op 18 oktober 2024 en zal wetenschappelijk begeleid worden door de onderzoeksploeg LUCAS van de KU Leuven.

De telling: praktisch

Hoe?

Een ‘point-in-time telling’ houdt in dat op één dag, 18 oktober,  alle dak- en thuisloze personen binnen de deelnemende gemeenten in kaart gebracht worden door zoveel mogelijk partners in de regio. KINA neemt de coördinatie op zich in de aanloop naar dit moment en zal de regio hierop voorbereiden.

Oproep!

Maar, we hebben jouw hulp nodig! Het succes van deze telling is namelijk afhankelijk van de samenwerking met lokale diensten en organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met de doelgroep.

Hierbij denken wij aan OCMW’s, CAW’s en buurtwerkingen, maar ook aan jeugdhulporganisaties, NMBS, politie, wijkgezondheidscentra, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, de sector van personen met een beperking, armoedeverenigingen, woondiensten en sociale woonactoren, huizen van het kind, voedselbedeelpunten, mutualiteiten, …

In samenwerking met KU Leuven

Onze regionale telling wordt mee ondersteund door het onderzoeksteam van de KU Leuven, die de afgelopen jaren heel wat ervaring hebben opgebouwd in het uitvoeren van diverse tellingen in Vlaanderen. In onderstaande filmpje geven ze een korte blik op het waarom, wie, wanneer en hoe van de telling.

Wie tellen we?

Voor de personen die onder de telling baseren we ons op de ETHOS light typologie. Dit is specifiek ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens over dak- en thuisloosheid en is een gereduceerde versie van de ETHOS-typologie. Deze definitie omschrijft zes categorieën van woonsituaties die we als dak- of thuisloos beschouwen:

 1. personen in de openbare ruimte
 2. personen in de noodopvang
 3. personen in opvang voor thuislozen
 4. personen die een instelling verlaten
 5. personen in een niet-conventionele woning
 6. personen bij familie of vrienden
 7. personen in een woning waarbij een dringende uithuiszetting dreigt

We tellen hierbij enkel meerderjarige personen, 16- en 17-jarigen. Minderjarigen worden enkel geteld binnen een gezinscontext. Minderjarigen die alleen wonen en niet vergezeld worden door een volwassen familielid of voogd, tellen we dus niet mee. Hiervoor heeft de KU Leuven geen toestemming gekregen van de ethische commissie.

Wil je meer weten over de afgelopen tellingen van dak – en thuisloosheid in België en de rapporten in andere regio’s en steden? Neem dan een kijkje op de website van de Koning Boudewijsstichting.

Website Koning Boudewijnstichting

Coördinatie regionale telling

Bij de kandidaatstelling verwacht het Steunpunt dat er een coördinator wordt aangesteld die het proces voor de regio mee zal begeleiden.
KINA voorziet hiervoor een stafmedewerker, Florian Mertens. Hij is het centrale aanspreekpunt voor alles rond de telling. Heb je vragen over de telling of wens je meer informatie? Twijfel dan niet om met hem contact op te nemen!

Wat mag je nog van hem verwachten?

 • Opmaak inventaris lokale diensten en organisaties
 • Informeren, sensibiliseren en motiveren lokale diensten en organisaties
 • Samenwerking afstemmen met KUL
 • Organisatie informatiesessies
 • Informeren doelgroep
 • Coördinatie doelgroep
 • Op de teldag aanwezig op het terrein
 • Nabespreking en interpretatie cijfers met jullie

Kick-off 25 juni: het startschot is gegeven!

Ons Regionaal Welzijnscafé van 25 juni 2024 stond volledig in het teken van deze telling. Tijdens de Kick-off openden wij onze deuren voor alle geïnteresseerde partners binnen het ruime werkveld en hopen wij hen op een boeiende manier te kunnen informeren en sensibiliseren om op 18 oktober mee te tellen. Het startschot voor de telling is gegeven!

Bekijk het filmpje dat terugblikt naar de kick-off.

Aandacht in de pers

Ook is de Kick-off op de pers opgemerkt: Gazet van Antwerpen schreef een mooi artikel geschreven en de telling kwam ook in beeld tijdens de uitzending van ATV.

Artikel GVA

De Doelgroep aan het woord

Dak- en thuisloosheid bestaat in vele vormen en types: dé dakloze persoon bestaat niet en er leven helaas nog heel wat foutieve stereotypes over deze groep. Maak je zelf deel uit van de doelgroep en wil je meer informatie over de telling? Raadpleeg dan jouw sociaal werker!

In het onderstaande verhaal brengen we graag de moedige getuigenis vanuit de doelgroep…

“Eigenlijk ben ik mentaal op.

In het begin, rond mijn dertiende, woonde ik in bij mijn vader. Na een inval door de politie kon ik hier niet meer verblijven. Ik heb een tijdje alleen gewoond op een camping, maar dit was niet alles. Hierna ben ik meerdere keren in de gevangenis beland voor diefstal en drugs. Wanneer ik vrij was, dwaalde ik rond op straat. In tussentijd heb ik een opname gehad bij ADIC. Nu verblijf ik in de crisisopvang.

Tijdens mijn dakloze periode kon ik eens overnachten bij mijn nonkel of achternicht. Voor de rest heb ik geen netwerk. Mijn vrienden heb ik laten vallen door detentie. Doordat ik van jongs af aan in de alcohol en drugswereld zit, ken ik niets anders. Ik loop rond in Antwerpen en wordt meteen herkend als drugspersoon. Hierbij schaam ik me voor mijn slechte tanden.

Mijn verleden en situatie op dit moment geeft me geen fijn gevoel. Het maakt een mens niet gelukkig. Ik heb het vooral moeilijk met het feit niet voor mezelf te kunnen zorgen. Ik ben afhankelijk van anderen. In mijn gedachten gaat er heel veel rond, maar tegelijkertijd ook niets. Het is hopeloos om een oplossing te vinden door mijn tanden, laag inkomen, geen vaste verblijfplaats en geen werk. Er zijn schandalig lange wachtlijsten voor in opname te gaan.

Naar de toekomst toe hoop ik een eigen woonst en werk te hebben. Ik sta open voor alles, maar zou het liefst sociaal maatwerk doen. Voor mij is een vaste woonplek en werk noodzakelijk voor een goede re-integratie te doen in de maatschappij. Ik sta nu aan de rand van de maatschappij waarbij het te gemakkelijk is om in de verleiding te komen met alcohol en drugs. Hierdoor maak ik weinig contact met anderen in de crisisopvang. Toch is de drang naar gebruik groot.

Als ik mijn situatie omschrijf in drie woorden zijn deze; eigen schuld, foute keuzes, slechte vrienden. Ik vind het moeilijk om me sterk te houden gedurende deze periode. Eigenlijk ben ik mentaal op, maar je moet erdoor.

Mijn advies is; laat je hoofd niet hangen en blijf volhouden! Ook al bots je bij het zoeken naar huisvesting vaak op een ‘nee’ antwoord.”

Een getuigenis van S.N.

Contactpersoon Regionale Telling Dak- en Thuisloosheid

Florian Mertens

Vakgebied Lokaal sociaal beleid
E-mail home@kina.be

Vragen of hulp nodig bij jouw project?

Als bovenlokaal kenniscentrum heeft KINA heel wat ervaring in het opzetten van strategische netwerken, partnerschappen en van het uitwerken van projecten. Kan KINA ook een meerwaarde betekenen bij een project op maat van jouw bestuur?

Onze stafmedewerkers staan voor je klaar!

Contacteer ons