10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Algemeen  |  2 jaren geleden

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid wordt stilgestaan bij het belang van mentaal welbevinden en het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid.

Samen veerkrachtig

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober,  is het de ‘10-daagse van de Geestelijke Gezondheid’. Tijdens deze periode wordt er op verschillende manieren stilgestaan bij het belang van mentaal welbevinden en wordt psychische kwetsbaarheid bespreekbaar gemaakt. De periode sluit af op 10 oktober met ‘de internationale dag van de geestelijke gezondheid’. 

Samen met de Vlaamse Logo’s en Te Gek!?, richt het Vlaams Instituut Gezond Leven 10 dagen lang de schijnwerpers op geestelijke gezondheid. Met de campagne ‘Samen Veerkrachtig’ wordt iedereen opgeroepen om tijdens de 10-daagse een actie te organiseren die mentaal welbevinden en veerkracht in de kijker zet. Die acties kunnen zich richten tot inwoners, bezoekers, werknemers, leerlingen, studenten, buurtbewoners…

Wil jij de 10-daagse van geestelijke gezondheid een boost geven? Bedenk dan zelf een leuke actie en registreer deze via de stappen beschreven op de site van Samen Veerkrachtig!

Ook KINA zet zich in!

Als welzijnsvereniging van, voor en door OCMW’s in het arrondissement Antwerpen, bouwt KINA ook aan sterkere bewustwording van geestelijke gezondheidszorg. Een stijgende nood aan psychologische zorg dringt zich op bij maatschappelijk zeer kwetsbare doelgroepen. Zo startte KINA in het najaar van 2018 met de uitbouw van een team eerstelijnspsychologen ter versterking van de sociale diensten van haar OCMW’s. De aanhoudende coronacrisis heeft deze nood enkel doen toenemen.

Wil je meer weten over ons initiatief?

Ontdek het hier!