Eerstelijns psychologische hulp

De KINA-psychologen ondersteunen de eerstelijnshulp voor psychologische hulp, zowel door het aanbod van OCMW’s mee uit te bouwen als individuele begeleiding aan te bieden aan cliënten met psychologische of psychiatrische problematieken

Inzetten op een ruimere toegankelijkheid van psychologische hulp

Drempels

OCMW’s worden vaak geconfronteerd met zeer kwetsbare cliënten met complexe hulpvragen of hoge zorgnoden. Daarenboven is psychologische hulp in onze huidige maatschappij nog vaak te duur voor een groot deel van de bevolking en de terugbetaling van eerstelijnspsychologen is nog niet zonder drempels, én zijn er vaak zeer lange wachtlijsten om gepaste hulpverlening te kunnen krijgen.

Onbehandelde psychologische problemen kunnen ervoor zorgen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen,  hun interesses verliezen, te kampen krijgen met een chronisch energietekort, fysieke klachten ontwikkelen, … . Hierdoor zijn ze uiteindelijk niet meer in staat hun verantwoordelijkheden in het dagelijkse leven op te nemen zodat hun problemen vaak toenemen. Op deze manier lopen maatschappelijk werkers vaak vast in dossiers, en is het moeilijk hier doorbraken in te krijgen en mensen verder te kunnen helpen.

Een aanvullend aanbod

Om de sociale diensten van de leden-OCMW te ondersteunen, startte KINA in 2018 met de aanwerving van eerstelijns psychologen die, in het verlengde van de werking van de sociale diensten en aanvullend aan het bestaande aanbod, ter plaatse ondersteuning bieden.

Vanuit hun expertise trachten de psychologen van KINA:

  • Sociale diensten van het OCMW te ondersteunen door mee te zoeken naar goede doorverwijzingen of meer handvatten aan te leveren in het omgaan met bepaalde psychologische of psychiatrische problematieken. Meer inzicht krijgen maakt het mogelijk op een andere manier contact te maken met cliënten en hen effectiever te motiveren om positieve verandering in hun leven te brengen.
  • Toegankelijke individuele cliëntbegeleiding aan te bieden aan cliënten die gedurende langere tijd op een wachtlijst staan, alvorens een intensievere behandeling te kunnen opstarten, of die nog niet doorverwezen kunnen worden naar bestaande organisaties. Er wordt tevens mee gezocht naar een gepaste of gespecialiseerde doorverwijzing.

Individuele sessies onder conventie Eerstelijns Psychologische Zorg

De psychologische ondersteuning die KINA aanbiedt in de vorm van individuele sessies valt onder de werking van de conventie Eerstelijns Psychologische Zorg. Deze conventie heeft tot doel het toegankelijker en laagdrempeliger maken van de geestelijke gezondheidszorg doormiddel van samenwerking tussen eerstelijnsactoren en een outreachende werking. Daarnaast zorgt de conventie voor een terugbetalingssysteem van kosten voor aangesloten psychologen/orthopedagogen door het RIZIV, waardoor enkel nog maar de kost van remgeld overblijft voor de cliënt die op consultatie komt.

Meer weten over Eerstlijns Psychologische Zorg in Antwerpen? Bekijk dan het onderstaande filmpje of bekijk de site 

Filmpje uitleg ELPZ Antwerpen

Contactpersoon

Team Psychologische Ondersteuning

Vakgebied Psychologie
E-mail psycholoog@kina.be

Psychologische ondersteuning voor jouw bestuur?

Heeft jouw bestuur nood aan eerstelijns psychologische hulp als verlengde van de werking van jouw eigen sociale dienst? Zou een deskundige ondersteuning een grote meerwaarde kunnen betekenen?

Twijfel niet om ons te contacteren!