Ik zoek als OCMW

Doorheen de jaren bouwde KINA een breed aanbod van dienstverlening uit. Deze dienstverlening groeit steeds vanuit de noden en behoeften van onze OCMW-leden. KINA tracht in te spelen op deze lokale uitdagingen door hier grensoverschrijdend oplossingen voor aan te reiken.

Inzet experten

KINA heeft een uitgebreid team van stafmedewerkers die zich specialiseren binnen één of meerdere domeinen om als expert in te kunnen spelen op (nieuwe) ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen van onze OCMW’s.

Projectwerking

Indien een aantal OCMW’s geconfronteerd worden met dezelfde nood aan ondersteuning rond één specifiek thema, kan KINA hiervoor een project opstarten. Op deze manier is er één aanspreekpunt voor de verschillende OCMW’s dat de coördinatie en opvolging van het project in handen neemt. Daarnaast zet KINA (pro)actief in op nieuwe grensoverschrijdende projecten, vaak gekoppeld aan een projectsubsidie.

Partnerschappen

KINA heeft ervoor gekozen een aantal strategische partnerschappen aan te gaan en hierin een bijdrage te leveren. KINA neemt een coördinerende en ondersteunende rol op om uitvoering te geven aan tal van acties, gaande van de organisatie van netwerkmomenten tot het stimuleren van innovatie en optimalisatie.

Vormingspunt

KINA organiseert Regionale OndersteuningsPunten (ROP) waar wetgeving, kennis, ervaringen, goede praktijken en problemen toegelicht, besproken en geëvalueerd worden. Onze stafmedewerkers hebben enorm veel ervaring in het ondersteunen en coördineren van projecten en het organiseren van concrete acties binnen de lokale besturen, zodat zij over informatie, tips en concrete handvaten beschikken om dit binnen de OCMW-werking vorm te geven. Daarnaast organiseert KINA op regelmatige basis opleidingsmomenten of vormingsdagen voor medewerkers van de OCMW-leden.

Nieuws in de kijker

Aftrap Regionaal Welzijnscafé: Grenzen verleggen via sterke(re) bovenlokale samenwerking

Als welzijnsvereniging van, voor, en door OCMW’s wil KINA een trekkersrol opnemen binnen de regio om via sterke(re) bovenlokale samenwerking te …

2 maanden geleden

Dag van de Digibank op 3 juni

Op zaterdag 3 juni vindt de Dag van de Digibank plaats, die onderdeel uitmaakt van een grotere communicatiecampagne met de boodschap “Nu kan …

2 weken geleden

Week van de Opvoeding

Op 16 mei gaat de Week van de Opvoeding op start. Van 16 mei tot 23 mei organiseren allerlei organisaties om opvoeden en ouderschap zichtbaar …

3 weken geleden

Terugblik dag van de Thuiszorg 2023

Op 30 maart 2023 verwelkomden we naar jaarlijkse traditie (na een verplichte coronabreak) de thuiszorgmedewerkers van onze leden-OCMW’s op de Dag van de …

2 maanden geleden

Uitstel BelRAI-opleidingen

Als regionaal kenniscentrum, voorziet KINA in een sterk vormingsaanbod en speelt daarom in op opleidingen over de nieuwe BelRAI Home Care. Door …

2 maanden geleden

Praatcafé Dementie Dwaallicht in de pers

Op donderdag 8 juni komt dokter Luc Tritsmans spreken in het praatcafé rond dementie Dwaallicht in De Notelaar in Malle, en Gazet van …

2 maanden geleden

Dag van Sociaal Werk #sterksociaalwerk

Op 21 maart 2023 viert men World Social Work Day – ofwel Dag van Sociaal Werk!

3 maanden geleden

Vernieuwde werking psychologische ondersteuning onder conventie ELPZ

Welzijnsvereniging KINA p.v. is druk bezig geweest om de werking van de dienstverlening psychologische ondersteuning aan haar leden-OCMW in lijn te …

3 maanden geleden

1 maart: Nationale complimentendag

Op 1 maart 2023 is het Nationale Complimentendag. Geef jouw collega’s een welverdiend compliment! Wat houdt je tegen?

3 maanden geleden

WEEK TEGEN PESTEN

Zegt jouw OCMW ook ‘NEE’ tegen pesten? Doe met ons mee! Bezorg uiterlijk donderdag 16 februari aan home@kina.be jullie originele foto. …

4 maanden geleden