KOPop Geestelijk Gezond

Via het KOPop Geestelijk Gezond kunnen medewerkers van lokale besturen collega’s ontmoeten van andere besturen, ervaringen delen en een grotere deskundigheid verwerven over verschillende thema’s binnen Geestelijke Gezondheid.

Geestelijke gezondheidsthema’s onder begeleiding

Sinds de coronacrisis is geestelijke gezondheid niet meer weg te denken voor organisaties. Welzijnsvereniging KINA p.v. wil haar leden ondersteunen in het werken rond verschillende GGZ thema’s, onder professionele begeleiding van onze psychologen.

Zo werken we op een KOPop rond volgende thema’s:

  • Verslaving
  • Trauma
  • Suïcide

Kennis Ondersteuningsplatform voor lokale besturen

Met het KOPop Geestelijk Gezond biedt KINA een platform aan om expertise, ervaringen, goede praktijken, moeilijkheden en bedenkingen uit te wisselen. Daarnaast worden de deelnemers zoveel mogelijk betrokken bij de inhoud van de ondersteuningspunten. De diverse thema’s, gespecialiseerde gastsprekers en interactieve ervaringsuitwisselingen zorgen voor een gevarieerd programma. Op deze manier kunnen de besturen van elkaar leren en zorgen we ervoor dat niet iedereen op zijn eilandje het warm water telkens opnieuw moet uitvinden.

Onze psychologen zorgen voor de nodige begeleiding.

Het ondersteuningsplatform vindt 3 à 4 keer per jaar plaats. Elke deelnemer wordt voorzien van een vormingsattest.

KINA-academie

Team vormingspunt

E-mail vormingspunt@kina.be

Interesse KOPop's KINA-academie?

Heeft jouw bestuur interesse om deel te nemen aan het KOPop Geestelijk Gezond, of één van de andere KOPop’s van de KINA-academie? Neem dan zeker een kijkje op onze activiteitenkalender.

Naar Activiteitenkalender