KOPop Vrijwilligers

Via het KOPop Vrijwilligers kunnen medewerkers van lokale besturen collega’s ontmoeten van andere besturen, ervaringen delen en een grotere deskundigheid verwerven bij het opstellen van een vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligersbeleid: een must

Lokale besturen worden geconfronteerd met een stijgende vraag naar een combinatie van formele en informele zorg voor kwetsbare doelgroepen. De opmaak van een vrijwilligersbeleid die de informele zorg vormgeeft is dan een belangrijke factor. Het is voor lokale besturen dan ook belangrijk om te weten wat de wetgeving zegt over vrijwilligersbeleid en om op de hoogte te blijven van goede praktijken. Zo kunnen ze een beleid op maat uitwerken voor hun unieke lokale context.

Kennis Ondersteuningsplatform voor lokale besturen

Welzijnsvereniging KINA p.v. wil haar leden ondersteunen in het werken rond het thema ‘vrijwilligers’ door een Kennis Overleg Platform (KOPop) te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kan je collega’s ontmoeten van andere besturen, ervaringen delen en een grotere deskundigheid verwerven over het thema.

De KOPop momenten worden mee vormgegeven door de deelnemers. De inhoud kan wijzigen naargelang de vragen.

Het ondersteuningsplatform vindt 2 keer per jaar plaats. Elke deelnemer wordt voorzien van een vormingsattest.

KINA-academie

Team vormingspunt

E-mail vormingspunt@kina.be

Interesse KOPop's KINA-academie?

Heeft jouw bestuur interesse om deel te nemen aan het KOPop Vrijwilligers of één van de andere KOPop’s van de KINA-academie? Neem dan zeker een kijkje op onze activiteitenkalender.

Naar Activiteitenkalender