BelRAI-opleidingen

KINA organiseert en geeft opleidingen over het juiste gebruik van de BelRAI-instrumenten, die verplicht zijn voor zorgverleners die een globale beoordeling van de zorgnoden moeten maken. Benieuwd wat deze opleidingen zijn en hoe KINA zorgverleners hierbij ondersteunt?

Zorgnoden beoordelen met de juiste instrumenten

BelRAI Screener

BelRAI instrumenten (Belgische verzamelnaam voor Resident Assesment Instrument) worden gebruikt om de zorgbehoevendheid van personen in kaart te brengen in de Vlaamse zorgsector.

Sinds 1 juni 2021 moeten alle diensten gezinszorg en indicatiestellers voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de voormalige Vlaamse zorgverzekering) de zorgbehoefte bepalen aan de hand van een nieuw instrument: de BelRAI Screener. De BelRAI Screener is een instrument dat peilt naar het niveau van functioneren van een volwassen persoon op vijf domeinen:

  • Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL)
  • Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL)
  • Cognitieve problemen
  • Psychische problemen
  • Gedragsproblemen

Opleiding

Sociaal Supplement

Sinds 1 juni 2022 wordt het Sociaal Supplement gebruikt door diensten gezinszorg ter vervanging van het BEL-gegevens cliëntsysteem. Dit is een verplicht onderdeel van het sociaal onderzoek.

Het BelRAI Sociaal Supplement peilt specifiek naar de sociale context, de informele zorg en de leefomstandigheden van een persoon. Het Sociaal Supplement is bedoeld als aanvulling op de andere BelRAI instrumenten die eerder focussen op het fysiek, cognitief, psychisch en sociaal functioneren van de persoon zelf. Het supplement brengt de complexiteit van iemands zorgnoden nog beter in kaart

Om met BelRAI instrumenten te mogen werken, moeten de indicatiestellers verplicht een opleiding volgen en jaarlijks een intervisie bijwonen.

Basisopleiding

KINA organiseert, in samenwerking met de VVSG, opleidingssessies om de indicatiestellers van onze 28 leden-OCMW’s op te leiden in het gebruik van de BelRAI Screener en het Sociaal Supplement. Bovendien wordt de verplichte jaarlijkse intervisie georganiseerd voor de opgeleide indicatiestellers.

De trainer is een ervaren stafmedewerker van KINA die opgeleid is door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. De trainer fungeert als expert in deze materie en zal in de eerste plaats de opleiding doorgeven en de nodige attesteringen afleveren. Maar, deze blijft in de toekomst ook steeds bereikbaar voor de deelnemers via een helpdeskfunctie.

Intervisie

Alle opgeleide indicatiestellers zijn verplicht na de basisopleiding jaarlijks een intervisiemoment bij te wonen. Tijdens de intervisie wordt de kennis herhaald en verdiept en wordt er een casus besproken.

Contactpersoon

Team vormingspunt

E-mail vormingspunt@kina.be

Interesse in de BelRAI opleidingen?

Willen medewerkers van jouw bestuur deelnemen aan de opleidingen die KINA organiseert? Bekijk onze activiteitenkalender en ontdek wanneer ze plaatsvinden.

Heb je nog bijkomende vragen over de BelRAI-instrumenten? Stuur dan jouw vraag op naar onze experten!

Raadpleeg onze activiteitenkalender