Lokaal Partnerschap LINK

Lokale overheden en sociale actoren zien vandaag de dag dat veel kwetsbare personen tegen drempels aanlopen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wachtlijsten groeien, betaalbaar wonen wordt steeds moeilijker, sociale contacten leggen verloopt stroef… Lokaal partnerschap LINK heeft als doel deze drempels te verlagen, mensen te ondersteunen bij hun uitdagingen, zodat ze (terug) ten volle kunnen participeren in de samenleving, door samen op pad te gaan en mensen te versterken in hun krachten.

 

Wat?

Vanuit Europa WSE werden er vanaf 2024 nieuwe middelen voorzien voor sociale inclusie via lokale partnerschappen. Voor de lokale besturen van Brecht, Essen, Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel is het lokaal partnerschap LINK ontstaan. Het is een initiatief van Welzijnsvereniging KINA p.v., in samenwerking met Blenders, Bethanië GGZ Emmaus, Arktos, Emino en VDAB. Elk van deze organisaties is gespecialiseerd in specifieke problematieken waarmee kwetsbare individuen te maken krijgen. Al deze expertises samenleggen is nodig om de complexe drempels waar personen tegen aanbotsen te kunnen begrijpen. LINK richt zich op het ondersteunen van kwetsbare individuen met multiproblematieken. Door het bundelen van uiteenlopende expertises streven we naar inclusie door middel van individuele begeleiding en maatwerkondersteuning.

Concreet kan dit gaan van een game-verslaafde jongere met een psychische problematiek  tot een alleenstaande moeder in isolement.

Hoe?

LINK brengt alle levensdomeinen in kaart, en kijkt op maat en vraag van de deelnemer waar er (individueel) ondersteuning geboden kan worden.

Het participatietraject is hierbij onze basis. Stap voor stapt trachten we binnen de mogelijkheden van de cliënten verdere stappen te zetten vertrekken van beperkte sociale contacten tot betaalde arbeid. 

Dit doen we via een outreachende en aanklampende werking door samen op pad te gaan.

 

Voor wie?

Het lokaal partnerschap LINK is enkel van toepassing voor de inwoners van de gemeenten: Brecht, Essen, Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel.

De partnerschappen richten zich tot niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek.

Aanmelding

Ken je iemand die aangeeft nood te hebben aan een aanklampende, outreachende ondersteuning? Of voel jezelf de nood voor extra ondersteuning, omdat je even de bomen door het bos niet meer kan gezien? Dan kan je bij ons terecht! Contacteer ons via het aanmeldformulier.

Naar formulier

Wat gebeurt er bij een aanmelding? Een coach neemt contact met je op om te horen wat de hulpvraag juist is. Vervolgens wordt met het team, vanuit verschillende expertises, bekeken hoe we jou het beste kunnen ondersteunen. Daarna neemt de coach of trajectgezel contact op om te bekijken hoe een traject kan opgestart worden.

Kick-off van 5 maart 2024

Blik terug op onze kick-off via ons filmpje, of lees het mooie nieuwsbericht van Gazet Van Antwerpen.

Meer informatie

Heb je verder nog vragen over het lokaal partnerschap LINK? Dan kan je terecht bij Robin Thomas, coördinator, op het e-mailadres: robin.thomas@kina.be of via het telefoonnummer: 0475 44 22 82.

Vragen of hulp nodig bij je projectoproep?

Als bovenlokaal kenniscentrum heeft KINA heel wat ervaring in het opzetten van strategische netwerken, partnerschappen en van het uitwerken van projecten. Kan KINA ook een meerwaarde betekenen bij een projectoproep op maat van jouw bestuur?

Onze stafmedewerkers staan voor je klaar!

Contacteer ons