Aftrap Regionaal Welzijnscafé: Grenzen verleggen via sterke(re) bovenlokale samenwerking

Activiteiten  |  1 jaar geleden

Als welzijnsvereniging van, voor, en door OCMW's wil KINA een trekkersrol opnemen binnen de regio om via sterke(re) bovenlokale samenwerking te komen tot versterkte lokale besturen. Met de oprichting van een regionaal welzijnscafé willen we na de aanslepende coronamaatregelen een nieuw platform creëren waar we onze lokale besturen samenbrengen om na te denken over regionale thema's binnen het ruime welzijnsveld. Met de aftrap op 2 juni in 't Gasthuis te Wijnegem schuiven we alvast 4 actuele thema's naar voren, die behandeld zullen worden tijdens interactieve sessies. Schrijf je in en druk jouw stempel op de aanpak en oplossingen in onze regio!

Agenda

08u30: ontvangst met welkomstkoffie

09u00: opening met kabinet Somers

09u30 -10u30: interactieve sessie 1

10u45-11u45: interactieve sessie 2

11u45: afsluitend woordje

12u00: lunch en netwerkmoment

13u30: einde

 

Thema’s

Thema 1: Het lokale bestuur als moderne werkgever

Thema 2: Een bovenlokaal netwerk rond dak- en thuisloosheid

Thema 3: Een inburgeringstraject voor nieuwkomers in Vlaanderen

Thema 4: Via sterke bovenlokale samenwerking komen tot versterkte lokale besturen

 

Inschrijven

We richten ons tot zowel medewerkers (werkvloer, diensthoofden en managers), als mandatarissen van onze lokale besturen.

Inschrijven kan tot uiterlijk 22 mei via onze activiteitenkalender op www.kina.be/activiteiten. Duidt aan welke 2 thematafels jij graag zou volgen!

Schrijf je snel in via onze activiteitenkalender!