Huis van het Kind Essen en KINA!

Algemeen  |  2 jaren geleden

Huis van het Kind Essen organiseerde op woensdagnamiddag 7 september 2022 een familiepicknick met ondersteuning van een stafmedewerker van KINA!

Een initiatief van Essen, in samenwerking met KINA

De samenwerking tussen lokaal bestuur Essen en KINA voor de opstart van een Huis van het Kind startte reeds in 2018. Een Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich inzetten voor (aanstaande) gezinnen, kinderen en jongeren. Het is een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod dat kenbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Het Huis van het Kind vormt het speerpunt in het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning.

De stafmedewerker van KINA heeft in de opstartfase alle partners samengebracht om het aanbod in kaart te brengen in een diensten-doelgroepenmatrix. Nadien werd er aan de hand van de roadmap methodiek van Huis van het Kind een visie en missie opgesteld. Tenslotte werden de overlegstructuren vorm gegeven. Zo werken ze in Huis van het Kind Essen met een stuurgroep van kernpartners, een partneroverleg van alle partners en werkgroepen rond specifieke thema’s of activiteiten. Jaarlijks maken ze een actieplan met doelen op acht levensdomeinen. De stafmedewerker van KINA is de coördinator van het Huis en leidt alles in goede banen.

De familiepicknick is een jaarlijkse traditie geworden in Essen om ervoor te zorgen dat gezinnen het Huis van het Kind kunnen leren kennen. Verschillende partners slaan de handen in elkaar en zorgen voor kinderanimatie, terwijl de ouders de nodige informatie kunnen krijgen over de dienstverlening.

Een moment om het activiteitenprogramma van het najaar, alsmede de website nog eens in de kijker te zetten.

Ontdek hier de website van Huis van het Kind Essen…

De familiepicknick in de media…

De familiepicknick ontving ook media aandacht.

Benieuwd naar het artikel?

Lees het artikel van GVA!

Een mooie referentie…

Uw initiatief was opnieuw een succes. Tof om te zien dat de opkomst zo groot was. Bedankt voor alle goede zorgen.’ – Lesley De Groote, diensthoofd Zorg Essen

Wil je meer weten wat ons team van experten lokaal sociaal beleid voor jouw huis van het kind kunnen betekenen?

Ontdek het hier!