Vernieuwde werking psychologische ondersteuning onder conventie ELPZ

Psychologische ondersteuning  |  1 jaar geleden

Welzijnsvereniging KINA p.v. is druk bezig geweest om de werking van de dienstverlening psychologische ondersteuning aan haar leden-OCMW in lijn te krijgen met de inhoudelijke bepalingen van de nieuwe conventie Eerstelijns Psychologische Zorg (ELPZ). Deze vernieuwde werking zal van gang gaan vanaf 1 maart.

Het heeft heel wat tijdsinvestering gevraagd, maar we zijn trots te mogen zeggen dat KINA een overeenkomst heeft kunnen afsluiten met de 3 zorgnetwerken binnen ons werkingsgebied (Emergo, Sara en PANGG0-18), en wij effectief erkende uren hebben kunnen bekomen binnen de conventie. Deze conventie heeft tot doel het toegankelijker en laagdrempeliger maken van de geestelijke gezondheidszorg doormiddel van samenwerking tussen eerstelijnsactoren en een outreachende werking. Daarnaast zorgt de conventie voor een terugbetalingssysteem van kosten voor aangesloten psychologen/orthopedagogen door het RIZIV, waardoor enkel nog maar de kost van remgeld overblijft voor de cliënt die op consultatie komt.

Bijkomende administratieve verplichtingen

Door de vernieuwde conventie, heeft KINA ook haar werking van de psychologische ondersteuning moeten aanpassen. Het is namelijk een systeem dat heel wat voordelen biedt, maar het vraagt anderzijds ook wel wat bijsturing van de huidige werking, en meer administratieve verplichtingen. Vooraleer een afspraak van een nieuwe cliënt bij de KINA-psycholoog kan plaatsvinden, dienen maatschappelijke werkers eerst een aanmeldfiche in te vullen met de gegevens van de cliënt (en behandelende huisarts of praktijk in geval van doorverwijzing). Cliënten moeten daarbij  aangesloten zijn bij een ziekteverzekering. Daarnaast dienen de psychologen hun opdrachten en sessies ook in te geven in een facturatietool van de conventie. Een beperking van de conventie houdt in dat er een max. aantal sessies vergoedt worden  van 8 (volwassenen) of 10 sessies (kinderen en jongeren tot 25 jaar). Extra sessies bij de KINA-psycholoog zullen mogelijk blijven na dit max. aantal sessies, maar zullen niet door de conventie vergoed worden en zullen extra aangerekend worden door KINA aan het OCMW.

Nieuw kostenplaatje dienstverlening

Omdat de RIZIV-vergoedingen van de conventie niet volledig de loonkost van de psychologen van KINA dekt (de vele annulaties bij de kwetsbare doelgroep, verplaatsingen tussen lokaal besturen, laptop/smartphone, opleidingen, teamoverleg, facturatiekost…) heeft KINA een inschatting trachten te maken van het totale kostenplaatje van deze dienstverlening, hetgeen de financiële drempels van de dienstverlening zo laag mogelijk houdt. Onze Raad Van Bestuur heeft in dit kader een nieuwe tarifering bepaalt voor de psychologische ondersteuning van KINA. Naast een jaarlijkse forfait, waarvan de prijs nu zwaar gedrukt wordt door de conventie in vergelijking met voorheen, dient het bestuur dus wel rekening te houden met de maandelijkse factuur van het remgeld, kosten voor eventuele annulaties (of het niet inplannen van afspraken), en andere ondersteuningsvragen naast cliëntcontacten (bv. ondersteuning sociale dienst of vormingsmoment). Deze ondersteuning aan de sociale dienst door de KINA psycholoog zal nog steeds mogelijk blijven voor OCMW’s.

Meer info?

Nog vragen over de nieuwe werking en kostenplaatje van psychologische ondersteuning door KINA? Stel je vragen aan psycholoog@kina.be

Meer weten over de dienstverlening psychologische ondersteuning van KINA?

Naar pagina Psychologische ondersteuning