ROP Mantelzorg

Via het ROP Mantelzorg wordt de mogelijkheid geboden aan lokale besturen om expertise, ervaringen en goede praktijken uit te wisselen omtrent het lokaal mantelzorgbeleid.

Inzetten op een lokaal mantelzorgbeleid

De toenemende aandacht voor de vermaatschappelijking van de zorg en buurtgerichte zorg brengt het thema ‘lokaal mantelzorgbeleid’ onder de aandacht. De focus op de belangrijke rol van een lokaal bestuur bij de ondersteuning van de mantelzorger werd ook ingeschreven in het beleid op Vlaams niveau, met o.a. het mantelzorgbeleidsplan (2016 – 2020), het decreet lokaal sociaal beleid (9 februari 2018) en het nieuwe woonzorgdecreet (15 februari 2019). De Vlaamse overheid wil volop inzetten op de waardering, erkenning en ondersteuning van mensen die zorg opnemen voor hun familie, vrienden of mensen uit hun omgeving.

Een overlegplatform voor lokale besturen

KINA wil haar leden-OCMW ondersteunen bij de uitbouw van een lokaal mantelzorgbeleid en startte in 2019 met een Regionaal Ondersteuningspunt (ROP) Mantelzorg.

Heel wat lokale besturen willen zich inzetten voor de groep mantelzorgers binnen hun gemeente en door middel van het ROP Mantelzorg biedt KINA een platform aan om expertise, ervaringen, goede praktijken, moeilijkheden en bedenkingen uit te wisselen. Op deze manier kunnen de besturen van elkaar leren en zorgen we ervoor dat niet iedereen op zijn eilandje het warm water telkens opnieuw moet uitvinden.

Onze stafmedewerkers zorgen voor de nodige begeleiding en hebben daarnaast heel wat ervaring in het begeleiden en organiseren van activiteiten voor mantelzorgers binnen de lokale besturen, zodat zij jullie ook van de nodige inspiratie kunnen voorzien.

Het ondersteuningspunt vindt 2 keer per jaar plaats. Raadpleeg onze activiteitenkalender en schrijf je in voor het ondersteuningspunt!

Referentie uit het werkveld

‘De ROP’s bieden een platform om ervaringen uit te wisselen met andere besturen en nieuws uit de sector te weten te komen. Het is echt een meerwaarde!’ – Kim Michiels (OCMW Ranst)

Contactpersoon

Team vormingspunt

E-mail vormingspunt@kina.be

Interesse in deelname ROP Mantelzorg?

Heb je na het lezen van bovenstaande interesse gekregen om deel te nemen aan het ROP Mantelzorg? Of heb je nog andere vragen?

Neem contact met ons op!