Schuldbemiddeling

Een samenwerkingsverband van OCMW’s die samen inzetten op het verminderen van de schuldenlast van OCMW-cliënten.

Zoeken naar schuldaflossing op de best mogelijke manier

Spiraal van oplopende schulden stoppen

Soms lukt het mensen niet meer om al hun rekeningen correct en tijdig te betalen. Dit kan door onverwachte financiële tegenslagen, als gevolg van wanbeheer of inschattingsfouten, of een combinatie van beide. Mensen dreigen dan geconfronteerd te worden met schulden, die vaak snel escaleren door oplopende invorderingskosten en aangerekende intresten. Vaak belandt men zo in een uitzichtloze situatie, met een achterstand die niet meer afbetaald kan worden. De financiële problemen hebben een weerslag op alle facetten van een mensenleven, en gaan het leven volledig beïnvloeden in negatieve zin. Om deze negatieve spiraal te stoppen, kunnen deze mensen hulp zoeken bij het OCMW.

Schuldbemiddeling als oplossing

Via schuldbemiddeling wordt er naar een oplossing gezocht, zodat mensen hun leven terug volledig op de rails krijgen. De omvang van de schuldenlast speelt hierbij geen rol.

Onze juristen vervullen een rol in het verlengde van de werking van de sociale dienst van het OCMW. Samen met de maatschappelijk werker van de sociale dienst vormen ze een onmisbare tandem om de schuldenproblematiek aan te pakken en de cliënt op een zo kort mogelijke termijn weer vrij van schulden te krijgen.

Aanpak

De juristen onderzoeken als eerste de gegrondheid en correctheid van de schulden. Vanuit hun gespecialiseerde kennis, gaan ze onder meer na of de schulden nog niet verjaard zijn, of er geen overdreven schadebedingen of boetes worden aangerekend, of er geen onterechte incassokosten worden doorgerekend aan de cliënt, en of de aangerekende intresten wel correct zijn. Afhankelijk over welke soort schuld het gaat, zijn er corresponderende regelgevingen en verschillende verjaringstermijnen van tel. Pas als de schuldenlast aan de hand van dit onderzoek duidelijk is, kan bekeken worden welke oplossing er kan worden aangereikt.

De medewerkers Schuldbemiddeling onderhandelen vervolgens in dit kader met tegenpartijen, advocaten, gerechtsdeurwaarders,… en trachten te bemiddelen. Er wordt tevens bekeken of cliënten hun inkomen op één of andere manier kan verhogen, of ze nog kunnen besparen op lopende uitgaven. Dit laatste gebeurt vaak in overleg met de maatschappelijk werker.

Afhankelijk van de ernst van de schuldenlast en van de financiële mogelijkheden, bestaan er verschillende vormen van schuldbemiddeling, die meer of minder ingrijpend zijn. Er is sprake van budgetbegeleiding, van budgetbeheer en van collectieve schuldenregeling. Bij al deze vormen van schuldbemiddeling kan de jurist gepaste ondersteuning bieden en tussenkomen in iedere fase van het dossier.

Hieronder vind je meer uitleg over de verschillende vormen van schuldbemiddeling:

De Doelgroep

De dienstverlening rond schuldbemiddeling richt zich naar:

  • Sociale diensten van OCMW’s die met schuldenproblematieken te maken hebben en hierbij ondersteuning wensen.
  • Cliënten van deelnemende OCMW’s die rechtstreeks juridische ondersteuning nodig hebben bij hun schuldendossier.

 

Contactpersoon

Team Schuldbemiddeling

Vakgebied Schuldbemiddeling
E-mail schuldbemiddeling@kina.be

Ondersteuning binnen jouw OCMW?

Met ons team van 2 juristen werden er in 2021 in totaal 344 dossier schuldbemiddeling behandeld verspreid over 12 OCMW’s.

Op deze manier proberen we het verschil te maken!

Merk jij ook dat cliënten gebaat zouden zijn met een traject schuldbemiddeling? Heeft jouw sociale dienst nood aan juridische ondersteuning in het verlengde van de werking van de dienst?

Wij helpen jou graag verder!