Home
A tot Z |

Raad van Bestuur

Als vereniging van en voor OCMW's vinden we het belangrijk dat onze klanten ook de beleidslijnen bepalen van onze vereniging. Ze hebben hiervoor hun vertegenwoordiging in onze beheersorganen. De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, met aan het hoofd dhr. Axel Boen als voorzitter. De raadsleden worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de OCMW's.

Het aantal beheerraadsleden bedraagt tien. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar. De Raad van Bestuur wordt opnieuw samengesteld gedurende de eerste twee maanden volgend op de datum waarop de raden van de OCMW's ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen worden verkozen.

In de huidige legislatuur is de Raad van Bestuur samengesteld als volgt:

Ocmw Raadslid
Boom
Brasschaat
Edegem
Kalmthout
Malle
Mortsel
Schelle
Schilde
Schoten
Zandhoven
Dhr. Van Kerckhoven Kim
Dhr. Callens Erwin
Mvr. Vandewalle Goedele
Mvr. Beyers Maggy
Mvr. Jolien Vrints
Mvr. Vanpeborgh Gitta
Dhr. Boen Axel - voorzitter
Mvr. Van Alphen Marian 
Mvr. D'exelle Veronique 
Mvr. Maes Mieke 
 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring