Home
A tot Z |

Kwaliteitszorg

Doelstelling
De cel kwaliteitszorg & personeelsmanagement biedt ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van een degelijk kwaliteits- en personeelsbeleid.
Inzake kwaliteitszorg biedt de stafmedewerker onder meer ondersteuning om te voldoen aan de vereisten gesteld door het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.
Het luik 'Personeelsmanagement' behelst voornamelijk ondersteuning bij het vormingsbeleid, maar kan uitgebreid worden met andere aspecten van personeelsbeleid.
Doelgroep
  • Alle leden-OCMW's kunnen een beroep doen op de stafmedewerker van KINA p.v.
  • Inzake kwaliteitszorg zijn alle door de Vlaamse gemeenschap erkende voorzieningen verplicht te voldoen aan de vereisten van het kwaliteitsdecreet.
In de OCMW-context gaat het dan onder meer over:
  • diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;
  • diensten voor onthaalouders;
  • kinderdagverblijven;
  • minicrèches;
  • serviceflats of groepen van assistentiewoningen;
  • woonzorgcentra;
  • lokale dienstencentra;
  • centra voor kortverblijf;

Het valt echter aan te raden ook een kwaliteitsbeleid te ontwikkelen voor en toe te passen op niet-erkende diensten zoals de openbare poetsdiensten.

Methodiek
De methodiek volgens dewelke zal worden gewerkt, wordt vastgelegd door de betrokken verantwoordelijken van het OCMW en de stafmedewerker van KINA p.v. Zij gaan samen, op basis van de behoeften van de betrokkenen, na volgens welke werkwijze zal worden gehandeld.
Inzake het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsbeleid werkt de stafmedewerker doorgaans samen met de verantwoordelijke van de betrokken dienst, de verantwoordelijke van het woonzorgcentrum, de dagelijks verantwoordelijke van de serviceflats en dergelijke.
De stafmedewerker van KINA p.v. kan ondersteuning bieden bij:
  • het opmaken én up-to-date houden van kwaliteitshandboeken en bijhorende formulieren;
  • het opmaken van jaarverslagen en Kwaliteitsplanningen;
  • het opzetten, uitvoeren en verwerken van tevredenheidsonderzoeken bij cliënten/bewoners en medewerkers;
  • de voorbereiding op en medewerking aan inspecties: aantoonbaar en meetbaar maken van SMK's (= Sectorale Minimale Kwaliteitseisen);
  • de organisatie en verslaggeving van interne en externe overlegmomenten (kwaliteitsoverleg/ klachtenoverleg/stuurgroep/managementteam/…);
  • het klachtenmanagement;
  • het opmaken en up-to-date houden van huishoudelijke reglementen;
  • het opmaken en up-to-date houden van folders, flyers, brochures, …;
  • het ontwikkelen en opvolgen van een vormingsbeleid;
  • de ontwikkeling en implementatie van zelfevaluatie-instrumenten;
  • de opvolging en de implementatie van nieuwe wetgeving (vb Woonzorgdecreet);
  • het opzetten van verbeterprojecten inzake kwaliteit;
  • de uitvoering van audits;
  • de opvolging en de implementatie van nieuwe wetgeving;
Ondersteuning bij het personeelsbeleid wordt doorgaans geboden aan de secretaris en/of het hoofd van de administratie/personeelsdienst.
De stafmedewerker van KINA p.v. kan u ondersteuning bieden bij:
  • het ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid;
  • het herwerken van het personeelsstatuut;
  • het opzetten van een tevredenheidsmeting onder uw medewerkers;
  • het uitwerken van een personeelsbehoeftenplan;
  • het uitwerken van een arbeidsreglement;
Contactpersoon
Inge Vandekerkhove is aangesteld als stafmedewerker van de cel kwaliteitszorg & personeelsmanagement. Zij werkt van dinsdag tot en met vrijdag en is ook bereikbaar via mail op kwaliteitszorg@kina.be.
Meer info
 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring