Home
A tot Z |

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van onze vereniging wordt ter harte genomen door de permanente werkgroep bestuurlijk en financieel management.

Deze werkgroep geeft uitvoering aan het beleid van de Raad van Beheer. Concreet gaat het over het opvolgen van de werkzaamheden van de verschillende cellen, personeelszaken, kwaliteitsbewaking, uitwerken van procedures en uitvoeren van controles, voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Beheer...

Axel Boen
Functie Voorzitter
Contact
0475/25 15 55

Jan Hendrickx
Functie Secretaris - Coördinator
Contact jan.hendrickx@kina.be

Inse Hendrickx
Functie Dagelijks Verantwoordelijke
Contact home@kina.be

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring