Home
A tot Z |

Wijk-werken KINA van start op 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, kortweg PWA, omgedoopt tot ‘wijk-werken’. Dit komt omdat deze materie verschuift van het federale naar het Vlaamse niveau.

Steden en gemeenten krijgen binnen het nieuwe ‘wijk-werken’ de regierol om de dienstverlening te organiseren. Omdat het werkingsgebied 60.000 inwoners moet tellen, hebben de gemeenten Zandhoven, Zoersel, Wijnegem, Schilde, Ranst en Schelle de handen in mekaar geslagen om het ‘wijk-werken’ aan te bieden. De gemeenten doen dit in samenwerking met KINA p.v.. die optreedt als organisator van het ‘wijk-werken’. Dit houdt in de KINA pv mee de praktische organisatie van het wijk-werken binnen genoemde gemeenten ondersteunt.
Het initiatief krijgt de naam ‘wijk-werken KINA’ mee en wordt voorgesteld op een persmoment dat plaats heeft op 12 januari 2018 om 11.00 uur bij KINA pv, Antwerpsesteenweg 503 te Malle.

De gemeenten wensen dankzij dit gezamenlijk initiatief de waardevolle dienstverlening die het PWA gedurende meerdere jaren bood voor de burger, scholen en verenigingen verder te zetten en te laten groeien. Met het wijk-werken wensen we nieuwe klanten te bereiken en meer werkzoekenden en leefloongerechtigden de kans te geven om als ‘wijk-werker’ actief te zijn. Deze werkervaring kan voor de wijk-werker een geleidelijke opstap richting tewerkstelling in het normaal economisch circuit betekenen.

Wie een beroep wenst te doen op wijk-werken kan terecht bij de lokale antenne in de gemeente.

Zandhoven wijk-werken antenne:
 • Gemeentehuis, Liersebaan 12
 • 03 410.16.20 
 • contact wijk-werk bemiddelaar: Melissa Stuyck (melissa.stuyck@vdab.be)
 • Permanentie voor inwoners:
  • dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur 
  • op afspraak: dinsdag namiddag en donderdag namiddag

Zoersel wijk-werken antenne:
 • Gemeentehuis, Handelslei 167
 • 03 298 00 00
 • contact Wijk-werk bemiddelaar: Melissa Stuyck (melissa.stuyck@vdab.be)
 • Permanentie voor inwoners: 
  • maandag van 9.00 uur – 12.00 uur  
  • donderdag van 9.00 uur–12.00 uur
  • op afspraak: maandag namiddag en donderdag namiddag

Ranst wijk-werken antenne:
 • Gemeentehuis, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst (Broechem)
 • 03 485 79 69
 • contact wijk-werk bemiddelaar: Ria Vandooren (ria.vandooren@vdab.be)
 • Permanentie voor inwoners
  • maandag van 9.00 uur – 12.00 uur 
  • op afspraak: maandag namiddag en tweewekelijks op donderdag ganse d

Schilde wijk-werken antenne
 • Sociaal huis, Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde
 • 03 383 62 18
 • contact wijk-werk bemiddelaar: Ria Vandooren (ria.vandooren@vdab.be)
 • Permanentie voor inwoners:
  • dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur
  • op afspraak: dinsdag namiddag en tweewekelijks op donderdag

Schelle wijk-werken antenne
 • Gemeentehuis, Fabiolalaan 55
 • 03 871 98 80 
 • contact wijk-werk bemiddelaar: Ilse Lacante e-mail: ilse.lacante@vdab.be
 • Permanentie voor inwoners
  • tweewekelijks op woensdag van 9.00 uur – 12.00 uur
  • op afspraak: tweewekelijks op woensdag namiddag
  
Wijnegem wijk-werken antenne
 • Sociaal huis, Koolveldlaan 94
 • 03 288 20 79
 • contact wijk-werk bemiddelaar: Ilse Lacante (ilse.lacante@vdab.be)
 • Permanentie voor inwoners
  • dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur 
  • donderdag van 9.00 uur – 12.00 uur
  • op afspraak: dinsdag en donderdag namiddag

De wijk-werk bemiddelaar verzorgt  je inschrijving, geeft je uitleg over de verschillende soorten activiteiten die de ‘wijk-werker’ kan uitvoeren (bv klein tuinonderhoud, opvang of busbegeleiding in de school,….), en zorgt ervoor dat de geschikte wijk-werker bij jouw terecht komt.

Wat wijzigt er in het kader van de omschakeling van PWA naar wijk-werken? 
 • Voor de gebruiker bedraagt de kostprijs van de wijk-werkcheque €7,45. Enkel als je een privépersoon bent zijn wijk-werk cheques fiscaal aftrekbaar. 
 • Werkzoekenden die vanaf 1 januari 2018 door VDAB of door het OCMW toegeleid worden, kunnen maximaal 1 jaar als wijk-werker actief zijn. Voor de vroegere PWA-medewerkers die vóor 1 januari in het PWA actief waren geldt deze beperking niet. 
 • Personen of organisaties die nu reeds gebruiker zijn van het PWA ontvingen in de loop van november 2017 informatie van de VDAB over wijk-werken. Ben je nog geen gebruiker of wil je al deze informatie van de VDAB nog even nalezen, neem dan eens een kijkje op  www.vdab.be/wijk-werken of neem contact op met de wijk-werkbemiddelaar van je gemeente.


 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring