Home
A tot Z |

Meer info

De Karweidienst is een initiatief dat erkend is door de Vlaamse Regering in het kader in het Decreet Lokale Diensteneconomie van 22/12/2006. Wij werken dan ook volgens de vier grote principes van dit decreet:
 
Werk verschaffen aan die groepen die het moeilijk hebben om aan de bak te geraken in het gewone arbeidscircuit

Inderdaad, wij werken hoofdzakelijk met kortgeschoolde, iets oudere werknemers. Deze groep vindt in vergelijking met de rest van de beroepsbevolking veel moeilijker werk. Dat is volgens ons volledig onterecht, daar deze mensen vaak een schat aan ervaring meedragen. Hier maken wij dan ook dankbaar gebruik van. Onze ploegbaas/begeleider zorgt voor ondersteuning en begeleiding waar nodig.

Diensten verlenen die de buurt en haar bewoners ten goede komen

Dit kunnen zowel diensten aan huis zijn als diensten die de globale buurt ten goede komen. Wij werken veel in opdracht van de OCMW's, die maatschappelijk een belangrijke rol spelen. Ons cliënteel bestaat grotendeels uit ouderen of sociaal zwakkeren die bepaalde klussen moeilijk zelf kunnen opknappen. Toch werken wij ook voor particulieren. Onze tarieven houden we bewust laag, zodat onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk is.

Inspelen op nieuwe behoeften die door de markt niet of onvoldoende beantwoord worden

Onze maatschappij is de laatste jaren grondig veranderd. Koppels gaan vaker met twee uit werken, het aantal ouderen is fors toegenomen. Dat zorgt ervoor dat de behoefte om karweien te laten uitvoeren eveneens gestegen is. Wat men vroeger zelf deed, wordt nu vaker uitbesteed. Daarbij komt dat een groeiende groep mensen de welvaartsstijging niet kan volgen, meer individualisme en daarmee samenhangend meer sociaal isolement… . Veel woningen kunnen best een grondige opknapbeurt krijgen, maar de middelen ontbreken om dit door de commerciële sector te laten uitvoeren.

Wie voor een kleine klus een vakman belt, krijgt dan ook vaak te horen dat er lange wachtlijsten zijn, dat het werk de moeite niet is wegens te klein, of dat de prijzen veel te hoog zijn. Het gevolg is dat werken worden uitgesteld, voorlopig worden verholpen of door het zwartcircuit worden opgeknapt. Op deze onvervulde behoefte speelt onze karweidienst in. Onze troeven zijn dan ook: snelle inzetbaarheid, het leveren van betaalbare kwaliteit, samen zoeken naar haalbare oplossingen in overleg met de klant. Wij kunnen dit doen omdat ons hoofddoel niet het maken van winst is, maar een meerwaarde bieden voor zowel onze werknemers als de klanten. Waar nodig, verwijzen wij gericht door naar de gespecialiseerde vakman.

Streven naar een evenwicht tussen economische prestaties en sociale vooruitgang (voor onze medewerkers, onze klanten en de bredere maatschappij) met respect voor het milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons niet enkel een modewoord, we doen er alles aan om het zo goed mogelijk in de praktijk om te zetten. We bieden arbeid en vorming op maat voor onze mensen, verhogen de leefbaarheid en de kwaliteit van de buurt en gebruiken methodes die de omgeving zo min mogelijk belasten. Op die manier wordt iedereen er beter van!

Ons initiatief wordt ondersteund en mede mogelijk gemaakt door steun vanuit de Vlaamse Regering en de Federale overheid.

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring