Home
A tot Z |

Verdieping

Volgende procedure wordt doorgaans gevolgd om een tewerkstelling in een Brugproject op te starten:
  • Het OCMW ontvangt gegevens over de jongere, zijn opleiding en mogelijk jobdoelwit;
  • Het OCMW bekijkt of zij een mogelijke tewerkstellingsplaats (intern of extern) aan deze jongere kan aanbieden;
  • Het OCMW bezorgt aan KINA p.v. een taakomschrijving voor deze jongere, die mee opgenomen kan worden in het contract. Deze taakomschrijving wordt opgemaakt tijdens een eerste overleg met de begeleiders vanuit de school;
  • KINA p.v. neemt de jongere in dienst en is gedurende de periode van tewerkstelling juridisch werkgever van deze jongere;
  • Het Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO) waar de jongere schoolloopt komt naar de plaats van tewerkstelling en start de werkervaring op. Er wordt een alterneringsplan opgesteld waarin de belangrijkste werkpunten en te oefenen competenties opgenomen zijn;
  • Tijdens regelmatige begeleidingsmomenten wordt in samenspraak met de jongere en de begeleider op de tewerkstellingsplaats het verloop van de tewerkstelling besproken met de tewerkstellingsbegeleider van het CDO;
  • Tijdens de tewerkstelling blijft het alterneringsplan op de werkvloer. Hierop worden de leervorderingen door de begeleider bijgehouden. Dit document dient als basis voor de persoonlijke begeleiding van de jongere; 
  • Tegen het einde van de maand geeft een contactpersoon van de tewerkstellingsplaats de aanwezigheid gedurende de voorbije maand door aan KINA p.v., waarna KINA p.v. overgaat tot uitbetaling van de opleidingsvergoeding aan de jongere. Uw OCMW heeft dus geen loonkost aan deze jongere.
De jongere kan binnen het Brugproject maximaal 800 uren presteren. Tussen 1 juli en 31 augustus wordt de tewerkstelling geschorst.
 
Voor eventuele bijkomende vragen kan u ons steeds contacteren op het nummer 03/218 72 09.
 
Overweegt u een jongere te werk te stellen? Na uw kennisgeving aan KINA p.v. zal een stagebegeleider vanuit de school contact met u opnemen om concrete mogelijkheden te bespreken. Achteraf kan u alsnog besluiten of u de stageplaats effectief wil aanbieden.
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring