Home
A tot Z |

Gerealiseerde output

In totaal doen 23 OCMW's permanent een beroep op de gemeenschappelijke informatieveiligheidsconsulent, waarvan 5 besturen in het arrondissement Mechelen.
In nauwe samenwerking met het OCMW-management staat de veiligheidsconsulent in elk afzonderlijk bestuur in voor:
 • het voorbereiden, opmaken en actualiseren van het informatieveiligheidsbeleid op maat van de klant;
 • het opmaken van een eigen -van het beleid afgeleid- veiligheidsplan;
 • het toepassen van de wettelijke verplichtingen van de Privacywet van 8 december 1992;
 • het toepassen van de minimum veiligheidsnormen in het kader van de aansluiting op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
 • het signaleren van wijzigingen inzake bedreigingen tegen de informatieveiligheid;
 • het vastleggen van procedures voor een snelle en effectieve behandeling en de bespreking van veiligheidsincidenten;
 • het opmaken van initiatieven ter bevordering van de informatieveiligheid en van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers in het bijzonder;
 • het geven van vormingsactiviteiten ter plaatse;
 • het opmaken van concrete “veiligheidspolicy” voor de medewerkers ( wachtwoordbeleid, confidentieverklaring voor interne en externe medewerkers, etc …);
 • het (mede)-beheer van de toegangen tot de toepassingen in het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
 • het invullen van de jaarlijkse vragenlijst.
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring