Home
A tot Z |

Participatie

Inzake participatie in het kader van lokaal sociaal beleid kan de stafmedewerker van KINA p.v. ondersteuning bieden bij:

Het organiseren van gespreksgroepen (werken, wonen, culturele en maatschappelijke dienstverlening, zorg en gezondheid, welzijn,…) met ambtenaren, lokale actoren, mandatarissen, gebruikers, cliënten…

 • Opmaken topiclijsten
 • Modereren gespreksgroepen
 • Analyseren van de gesprekken
 • Opmaken syntheseverslagen
 • Rapporteren van de resultaten aan het bestuur/ambtenaren/burgers/lokale actoren/...

Het opzetten van participatieprocessen (burgers – ambtenaren – lokale actoren...)

 • Diepte-interviews
 • Focusgroepen
 • Themagroepen
 • Werkgroepen
 • Informatiemomenten
 • Hoorzittingen
 • Vragenlijsten – enquêtes (toegankelijkheidsonderzoek, kwaliteitsonderzoek, tevredenheidsonderzoek, behoeftenonderzoek...)
  • Opstellen van de vragenlijsten
  • Opstellen van een ‘format' voor de codering van de vragen in een statistisch verwerkingsprogramma
  • Verspreiden van de vragenlijst bij de betreffende doelgroep
  • Analyseren van de antwoorden van de respondenten
  • Opmaken van een synthesedocument
  • Rapporteren van de resultaten
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring