Home
A tot Z |

Planning

Inzake planning in het kader van lokaal sociaal beleid kan de stafmedewerker van KINA p.v. ondersteuning bieden bij:

Het uitvoeren van SWOT-analyses

 • Selecteren van sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen uit:
  • Cijfermateriaal
  • Synthesedocumenten analyse themacafés, gespreksgroepen, werkgroepvergaderingen, stuurgroepvergaderingen...
  • Materiaal aangeleverd door lokale actoren
  • Beleidsdocumenten en nieuwe regelgeving

Het coördineren van de uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan en de oprichting van een Sociaal Huis

 • Opmaken en versturen uitnodigingsbrieven voor stuurgroepvergaderingen, werkgroepvergaderingen...
 • Coördineren stuurgroepvergaderingen (top )ambtenaren – mandatarissen – lokale actoren)
 • Coördineren werkgroepvergaderingen (ambtenaren – lokale actoren)
 • Opmaken en versturen van verslagen van stuurgroep- en werkgroepvergaderingen

Uittekenen van nieuwe doelstellingen en concrete acties aan de hand van:

 • Nieuwe beslissingen binnen werkgroep- en stuurgroepvergaderingen
 • Nieuwe regelgeving en wetgeving
 • Nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale actoren
 • ...
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring