Home
A tot Z |

Lopende projecten

a) Kwaliteitszorg:
De stafmedewerker is op dit ogenblik vooral actief op het gebied van kwaliteitszorg. In zogoed als alle lokale besturen zijn de kwaliteitshandboeken geschreven, maar dé grote uitdaging blijft de inhoud ervan te implementeren én de kwaliteitshandboeken, en alle documenten en formulieren die hieruit voortvloeien, up-to-date te houden. Ook het opzetten en uitwerken van tevredenheidsonderzoeken behoort tot het primaire takenpakket van de stafmedewerker.
 
Momenteel is de stafmedewerker in volgende besturen en diensten actief:
 
OCMW Kontich:
 • dienst voor onthaalouders
 • kinderdagverblijven
 • serviceflatvoorziening "Altena”
OCMW Schelle:
 • dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • reguliere poetsdienst

OCMW Malle:

 • woonzorgcentrum  Herfstzon
OCMW Schoten:
 • dienstencheque-onderneming
 • dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • dienst voor onthaalouders
 • kinderdagverblijven
 • lokaal dienstencentrum
 • minicrèche "De koekoek”
OCMW Ranst:
 • dienstencheque-onderneming
 • dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • serviceflatvoorziening "Hof Terwagne”
OCMW Zoersel:
 • dienstencheque-onderneming
 • dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • ondersteuning bij de jaarlijkse "Dag van de mantelzorger”
 • reguliere poetsdienst
 • serviceflatvoorziening "De Loteling”
 
b) Personeelsmanagement:
Vorming:
Een van de taken die de stafmedewerker opneemt, is het ontwikkelen van vormingstrajecten voor specifieke groepen van OCMW-medewerkers. OCMW's kunnen ook zelf aan Kina p.v. de vraag stellen bepaalde vormingsprogramma's uit te werken.
 
In 2002 organiseerde KINA p.v. in samenwerking met het Vormingscentrum voor OCMW's van de VVSG een vormingsprogramma voor de administratieve medewerkers van de sociale dienst in het kader van de functionele loopbaan.
 
In 2008-2009 liep een vormingstraject voor de administratieve medewerkers van het OCMW. Deze opleiding werd georganiseerd in samenwerking met het vormingscentrum voor OCMW's van de VVSG en het OCMW van Wuustwezel.
 
Op dit ogenblik loopt er geen vormingstraject.
 
Vormingsoverzicht:
De stafmedewerker inventariseert, in het kader van het luik ‘Personeelsmanagement', het gehele Vlaamse opleidingsaanbod. Alle Vlaamse opleidingsinstellingen worden op regelmatige tijdstippen aangeschreven en gevraagd hun vormingsaanbod, dat op OCMW-personeel van toepassing is, over te maken aan KINA p.v.. Dit resulteert in een enorme hoeveelheid informatie die zorgvuldig wordt geïnventariseerd. Dit vormingsoverzicht vindt u op de website.
 
c) Dag van de poetsdienst:
 KINA p.v. organiseert jaarlijks, in het najaar, een "Dag van de poetsdienst”. Deze dag wordt speciaal ingericht voor poetsmedewerkers van OCMW's (reguliere poetsdiensten, dienstenondernemingen, binnendiensten) en heeft een tweeledige doelstelling:
 • de poetsmedewerkers een interessante vorming aanbieden;
 • deze groep van medewerkers extra in de bloemetjes te zetten.
d) Dwaallicht:
 De stafmedewerker van KINA p.v. is aangesteld als coördinator van het regionaal praatcafé dementie "Dwaallicht”.
 
e) SEL:
KINA p.v. zit momenteel mee aan de onderhandelingstafel in functie van de oprichting van een SEL voor het grootstedelijk gebied Antwerpen.
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring