Home
A tot Z |

De periode van 2000 tot 2003

Ontwikkeling van missie en visie
Met het begin van een nieuw millennium worden op de algemene vergadering van 11 februari 2000 de millenniumdoelstellingen van KINA p.v. kenbaar gemaakt.

  Door samenwerking en bundeling van kennis en informatie, genereert KINA p.v. schaal- en synergievoordelen voor de aangesloten leden.
Door proactief optreden en professionele support, verlicht KINA p.v. de last van nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen voor de lokale OCMW's.
KINA p.v. biedt professionele werking en knowhow die de capaciteit van de lokale OCMW's overstijgen.

De hele werking en organisatie van KINA p.v. is steeds flexibel en speelt in op de ontwikkelingen in het welzijnslandschap en op de wijzigende behoeften van de leden.

Via een aangepaste juridische en organisatorische invulling, waarborgt KINA p.v. de continuïteit van de missie; dit geldt met name voor de samenwerking tussen en de ondersteuning van de OCMW's van het arrondissement Antwerpen.

De KINA p.v. ondersteuning is optimaal geïntegreerd binnen de werking van de leden; als eigen stafmedewerkers dragen wij bij aan de interne kwaliteitswerking en het optimaal functioneren van elk OCMW op zich.

De medewerkers van KINA p.v. stellen hun gezamenlijke kennis en informatie op eigen initiatief ter beschikking van de leden. De medewerkers van KINA p.v. zorgen voor een evalueerbare rapportage van hun geleverde prestaties en tijdsbesteding; ten behoeve van de betrokken leden.

De medewerkers van KINA p.v. behandelen de leden en hun personeel als klant. Wij houden ons aan de afspraken, wij zijn continu bereikbaar en komen ter plaatse, zo veel mogelijk wanneer het u past.

Elk in hun aandachtsgebieden, volgen de medewerkers van KINA p.v. de juridische en maatschappelijke ontwikkelingen actief op en fungeren zij als draaischijf voor het gezamenlijke leerproces van de betrokken leden.

Elk in hun aandachtsgebieden, identificeren de medewerkers van KINA p.v. de nieuwe behoeften en dragen zij creatief bij tot informatiedoorstroming en overleg en tot het ontwikkelen van grensoverschrijdende antwoorden of oplossingen.

 

2000-2001: Nood aan verhoogde opvang voor asielzoekers
Rond de eeuwwisseling bereikt de instroom van asielzoekers een hoogtepunt. OCMW's ervaren nijpende tekorten voor de opvang en huisvesting van deze mensen. Op dat moment, nog voor de overheid ingreep en opvangcentra inrichtte, kwamen heel wat asielzoekers in de noodopvang van KINA p.v. terecht. In eerste instantie gebeurde deze opvang net zoals voor alle andere cliënten die opgevangen werden in de noodkamers in Antwerpen.
 
In 2000 deed KINA p.v. een beroep op de Hoge Rielen in Kasterlee als bijkomende opvanglocatie voor vluchtelingen. Hiervoor werden de niet verhuurde paviljoenen gebruikt. Vanaf Kerstmis 2000 werd er aldaar voor een 7 op 7 permanentie gezorgd.

Mede door de inspanningen van overheidswege daalde vanaf januari 2001 het aantal noodoproepen voor vluchtelingen opmerkelijk en kon KINA p.v. stilaan terugvallen op haar “normale” opdracht en werking. 

Aankoop hotel Beukenhof
Nadat de samenwerking met het Internationaal Zeemanshuis stopte, sloot KINA p.v. in de jaren die aan de aankoop van het hotel voorafgingen, contracten met hotels om de leegstaande kamers tegen zeer lage tarieven te huren om cliënten daar onderdak te verlenen tot er verdere opvang in het reguliere circuit mogelijk was. Hoewel er lang met het systeem gewerkt werd, was dit in de praktijk niet altijd makkelijk. Op 31 oktober 2002 wordt het hotel Beukenhof in Malle aangekocht en vanaf eind december 2002 organiseert KINA p.v. de noodnachten in eigen beheer in zijn hotel.
 
In samenwerking met vzw De Ploeg en de technische dienst van het OCMW van Malle wordt het privévertrek van het complex gerenoveerd tot kantoorruimte. Vanaf april 2003 kon KINA p.v. hierin zijn intrek nemen.
 
Ondertussen werd een uitbater voor het restaurant/taverne gezocht en kende de dienstverlening van KINA p.v. een verdere expansie.
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring