Home
A tot Z |

Opdracht van de informatieveiligheidconsulent

De opdracht van een informatieveiligheidsconsulent is er voor te zorgen dat het OCMW voldoet aan de minimum veiligheidsnormen die door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) worden opgelegd.

De taken van de veiligheidsconsulent bestaan uit:
  • het voorbereiden, opmaken en actualiseren van het informatie-veiligheidsbeleid;
  • het opmaken van een veiligheidsplan en begeleiding en opvolging bij de uitvoering ervan;
  • het nemen van initiatieven ter bevordering van de informatieveiligheid en van het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers;
  • de evaluatie van risico's, genomen maatregelen en gebeurlijke veiligheidsincidenten;
  • het organiseren van externe (of interne) audits om na te gaan of het informatieveiligheidsbeleid zijn doelstelling bereikt.
 



© 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring