Home
A tot Z |

Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan is een zeer belangrijk element in het kader van de naleving van de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de minimum veiligheidsnormen, die door het veiligheidscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) worden gedefinieerd en opgelegd.

De vastgestelde tekorten, aandachtspunten en specifieke behoeften kunnen aanleiding geven tot concrete aanbevelingen vanwege de veiligheidsconsulent, die tezamen met het officieel gevolg dat hieraan door de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en/of de secretaris wordt gegeven, vorm geven aan een duidelijk, concreet en uitvoerbaar veiligheidsplan.

Het zijn immers de beleidsverantwoordelijke instanties van het OCMW die bepalen welke van de aanbevelingen en voorstellen in het veiligheidsplan zullen worden opgenomen en wanneer zij zullen worden uitgevoerd.

Het veiligheidsplan is opgevat als een dynamisch trajectplan dat het OCMW en de veiligheidsconsulent gedurende een periode van 3 tot 4 jaar zullen moeten doorlopen.

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring