Home
A tot Z |

Jaarlijkse vragenlijst

De minimale veiligheidsnormen die door het veiligheidscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) worden gedefinieerd, hebben een bindende waarde.

De controle op de naleving van de normen gebeurt o.a. door het invullen van een jaarlijkse vragenlijst die door het sectorieel comité worden geĆ«valueerd.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het OCMW om de jaarlijkse vragenlijst correct in te vullen en om over de naleving van de normen te waken. De veiligheidsconsulent bereidt de invulling van de vragenlijst voor.

Het sectorieel comité kan desgevallend controles ter plaatse laten uitvoeren, teneinde op het terrein te peilen naar de naleving van de minimale veiligheidsnormen.

Sommige OCMW zijn gehuisvest in verschillende gebouwen of beschikken over bijkantoren. Ook daar moeten alle minimale veiligheidsnormen nageleefd worden. Indien het sectorieel comité van de sociale zekerheid vaststelt dat een sociale zekerheidsinstelling tekortschiet wat de naleving van de veiligheidsnormen betreft, kan de KSZ maatregelen nemen.

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring